پیوندها

برگزاری جلسه هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون ارتقاء هماهنگی و تعامل در مجموعه واحدهای بازرسی
 

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی جلسه هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون ارتقاء هماهنگی و تعامل در مجموعه واحدهای بازرسی با حضور مدیران واحدهای بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در روز دوشنبه بیستم اسفند ماه در محل سالن شهید مطهری وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای عبداللهی در سخنانی با توجه به اینکه هدف جلسه را هم اندیشی پیرامون ارتقاء هماهنگی و تعامل در مجموعه واحدهای بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشت، اظهار نمود: اگر نتوانیم این تعامل را بین واحدهای بازرسی وزارت و دستگاههای تابعه به عنوان یک سیستم کامل نظام کنترل داخلی برقرار نماییم قطعاً فرایند انجام کار معیوب خواهد بود و در اینصورت دچار موازی کاری، حداقل کارایی و عدم اثربخشی خواهیم بود، فلذا در صورت انجام هماهنگی بیشتر علاوه بر آنکه منجر به انتقال تجربیات و ممانعت از موازی کاری خواهد شد موجب اصلاح و بهینه فرایندها، کاهش هزینه های فعالیتها و اقدامات دستگاهها و مالاً تقویت مدیریت عملکرد وزارتخانه و دستگاههای تابعه می گردد که در شرایط فعلی کشور امری ضروری و فوری می باشد.

ایشان با تاکید بر بروز نمودن نظامات کنترل داخلی اظهار داشت: هرجا سیستم کنترل داخلی وجود نداشته باشد بعنوان محیط پرریسک تلقی شده و بایستی برای آن برنامه بازرسی تدوین گردد.

وی با ذکر این مطلب که مستند سازی در فرایند بازرسی بعنوان حافظه سازمان امری ضروری است؛ در پایان اشاره نمود: خروجی گزارش بازرسی حتی الامکان بایستی منجر به اصلاح فرایند، پیشنهاد اصلاح مقررات و یا اصلاح افراد گردد.

در ادامه جلسه هر یک از مدیران واحدهای بازرسی و مدعوین مربوطه به ارائه نظرات و برنامه های خود پرداختند.

بيشتر

سامانه ها

آخرين ويرايش سایت

آخرين ويرايش سایت

پنجشنبه 23 آبان 1398 09:31:07
^