چهارشنبه 24 فروردين 1390 پیگیری نامه های ریاست جمهوری
 
 
اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی آماده پاسخگویی درخواستهای مردمی در سامانه سامد به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران درخصوص امور بانکی،گمرگ وسهام عدالت با شماره 08633249403 تماس و از وضعیت درخواست خود، درموارد اعلام شده حاصل فرمائید.
 
امتیاز دهی
 
 

^