...
دهنادی
1396/8/9 سه‌شنبه   فرزانه دهنادی
 
سمت  نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران
 
 
 
 
 
 
 
 


     
خلاصه سوابق و اطلاعاتسوابق تحصیلی

ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش سال اخذ مدرک محل اخذ مدرک تحصیلی
1 دانشجوی دکترای کارآفرینی گرایش کسب وکار   دانشگاه آزاد اسلامی
2 دکترای مدیریت کسب وکار گرایش استراتژیک (DBA)   دانشگاه صنایع و معادن
3 فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش مالی   مؤسسه عالی آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی
4 لیسانس حسابداری     دانشگاه آزاد اسلامی
 
 
 
 
سوابق تجربی:

 
ردیف سوابق تجربی مرتبط با پست مورد پیشنهادی براساس حکم کارگزینی پست مورد تصدی مدت تصدی دستگاه مربوطه محل خدمت محروم/عادی
1 حسابرس   1. 3. 76 ستاد عادی
2 کارشناس حساب   1. 9. 78 ستاد عادی
3 کارشناس آمار و تحلیل صورتهای مالی   3. 2. 80 ستاد عادی
4 کارشناس امور شرکتهای دولتی   28. 2. 82 ستاد عادی
5 کارشناس مسئول امور بیمه   1. 7. 82 ستاد عادی
6 رئیس گروه کارشناسان هماهنگی امور استانها با واحدهای ستاد مرکزی   15. 10. 83 ستاد عادی
7 سرپرست حوزه معاونت ( با حفظ سمت)   10. 7. 84 ستاد عادی
8 معاون مدیر کل ( دفتر امور استانها)   17. 2. 85 ستاد عادی
9 مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع   1. 9. 94 تاکنون ستاد عادی

 فعالیت های علمی و پژوهشی:

 
  • تحقیق پیرامون بررسی وضعیت شرکتهای دولتی از تأسیس تا واگذاری (دانشگاهی و حوزه کاری)
  • ارزیابی سرمایه گذاری های مالی – اقتصادی صنعت بیمه طی دوره هفت ساله 1374-1380 (بیمه مرکزی ایران)
دوره های آموزشی :
 
دوره عمومی دوره شغلی
عمومی  و تخصصی آموزش های مختلف اداری  
آموزشهای دیپلماتیک با هدف ارتقای مهارتهای علمی و عملی حضور زنان در مجامع بین الملل    

عضویت در شوراها، کمیسیون ها و مجامع:

1 . عضو انجمن حسابداران خبره ایران از سال 1386 .

2. ناظر طرح تکریم ارباب رجوع از سال 1385.

3. نماینده  وزارت امور اقتصادی و دارایی امور در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری از سال 1389 .

4 . عضو شورای فرهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال 1389 .

5 . نماینده وزارت متبوع در کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب از سال 1389 تاکنون.

6.  عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان وزارت امور اقتصادی و دارایی  از سال 1390 .

7 .  عنوان دبیر عفاف و حجاب در برنامه‌های درون سازمانی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان وزارت متبوع از سال 1391 .

8. نماینده وزارت  امور اقتصادی و دارایی  در کمیته تخصصی راهبردی ستاد ملی ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان جهت پیگیری مصوبات و پیشبرد و تسهیل امور مربوط به چالشهای فراروی جوانان از سال 1392 .

9  . عضو ستاد بزرگداشت هفته دولت از  سال 1393 (با حکم وزیر)

10.  عضو شورای سیاستگذاری نخستین همایش ملی ارتقای سلامت زنان در محیط کار  در سال 1393(با حکم  معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده)

11. نماینده وزرات امور اقتصادی و دارایی در کارگروه تخصصی پیوست اجتماعی (وزارت کشور)

12  . عضو شورای مدیریت راهبردی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی

13. نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده وزارت ورزش و جوانان

14. نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در کارگروه خانواده و حمایت های اجتماعی – معاونت برنامه ریزی شورایعالی انقلاب فرهنگی


تقدیر و تشویق توسط: (با ذکر مقام تشویق کننده)

1. در سال 1395 از معاون محترم رییس جمهوردر امور زنان و خانواده ، بابت تلاش در پیشبرد اهداف حوزه زنان و خانواده .

2 . در سال 1394 از معاون محترم رییس جمهور در امور زنان و خانواده ، بابت تقدیر و تشکر از همکاری در برگزاری بهینه همایش و و نمایشگاه بین المللی " نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار".

3. در سال 1392 از رئیس جمهور بابت تلاش در حوزه زنان و خانواده

4. در سال 1391 از مشاور محترم رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بابت تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش در حوزه زنان و خانواده .

5.   در سال 1391 از مشاور محترم رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بابت حسن انجام وظیفه .

6.  در سال 1389 از رئیس سازمان حراست کل کشور موضوع دوره آموزشی و توجیهی امنیتی مدیران و متصدیان مشاغل حساس وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای تابعه.

7.  در سال 1389 از معاون محترم توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت متبوع در خصوص کسب عنوان "مدیر نمونه دفتر امور استانها" وزارت امور اقتصادی و دارایی در جشنواره شهید رجایی سال 1389.

8.  در سال 1387 از معاون محترم نیروی انسانی و توسعه مدیریت (وقت) در رابطه با امور مربوط به پیگیری مصوبات سفرهای استانی هیأت محترم دولت.

9.  در سال 1386 دریافت تقدیر نامه از معاون محترم وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی سازی بابت برگزاری همایش بزرگ و ملی اولین واگذاری رسمی سهام عدالت.

10.  درسال 1382 از معاون محترم امور شرکتهای دولتی  امور اقتصادی و دارایی بابت حضورفعال دربرگزاری مجامع شرکتهای دولتی .
 

سایر اقدامات

 
  • همکاری مستمر با حوزه معاونت امور شرکتهای دولتی در برگزاری کمیته های مربوط به تدوین قانون برنامه چهارم و تهیه گزارش نهایی جهت ابلاغ به هیأت وزیران 
  •  انجام تحقیق ، تدوین و طراحی عوامل و شاخصهای ارزیابی عملکرد روسای سازمانهای امور اقتصادی و دارائی .
  • نظارت بر تهیه گزارش‌های تحلیلی ـ تفصیلی آمار و اطلاعات مربوط به پیگیری سفرهای استانی هیأت محترم دولت در حوزه فعالیت وزارت امور اقصادی ودارایی .
  • نظارت بر انجام اقدامات لازم و مربوط در خصوص تهیه گزارش‌های شش ماهه نقش و سهم ذیحسابان دستگاههای اجرائی در وصول مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم وصولی استانها .
  • نظارت بر تهیه دو جلد کتاب تحت عنوان " مجموعه پژوهشی تحلیلی – تفصیلی عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با پیگیری و اجرای مصوبات سفرهای استانی هیأت محترم دولت به تفکیک استانی و معاونت‌های تخصصی زیر مجموعه وزارت متبوع با هدف تحقق مصوبات 1391.
  • نظارت بر تهیه "مجموعه تحلیلی – تفصیلی  وضعیت نیروی انسانی فعال وزارت امور اقتصادی و دارایی.
همکاری با دستیار ویژه وزیر در امور حقوق شهروندی (اجرایی سازی منشور حقوق شهروندی در مجموعه وزارت امور اقتصادی  ودارایی) .
 
 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir