...
عبدالهی
1390/4/28 سه‌شنبه   تهمتن عبداللهی
 
سمت  مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری
نشاني  شهرکرد-بلوار طالقانی-مجتمع ادارات-اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
تلفن محل كار  32222010-038
دورنگار  32222345-038
 
 
 
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir