...
صبوحی
1390/4/28 سه‌شنبه   علی صبوحی
 
سمت  مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان اصفهان
نشاني  اصفهان - خیابان سپاه - سازمان اموراقتصادی و دارایی استان اصفهان
تلفن محل كار  0311-2219040 - 2222488
دورنگار  0311-2220727
 
 
سوابق تحصيلي 
لیسانس حسابداری دولتی
سوابق كاري 
کارمند موسسه آموزش تحقیقاتی صنایع دفاع (12/08/66 تا 01/07/70) - حسابدار اداره کل تمرکز وتلفیق وزارت امور اقتصادی و دارایی(01/07/70تا01/07/74) - حسابدار اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان(02/07/74 تا 30/10/76) - معاون ذیحساب اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان(01/10/76 تا 30/09/77) - معاون ذیحساب دادگستری استان اصفهان(01/10/77 تا 30/08/81) - ذیحساب سازمان صنایع و معادن استان اصفهان(01/09/81 تا 07/05/84) - ذیحساب اداره کل محیط زیست استان اصفهان(08/05/84 تا 31/06/87) - ذیحساب استانداری اصفهان (01/07/87 تا 16/12/87) - معاون هزینه و رییس خزانه معین استان اصفهان (17/12/87 تا کنون)
 

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir