رهبری
رییس جمهور
دولت
...
دهقانی
1390/5/17 دوشنبه   حسین دهقانی
 
سمت  مدیر کل امور اقتصادی ودارایی کردستان
نشاني  خیابان پاسداران سازمان امور اقتصادی ودارایی استان کردستان
تلفن محل كار  08713233125
دورنگار  08713233126
 
تلفن همراه  09188716232
سوابق تحصيلي 
• درجه کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی- • درجه کارشناسی حسابداری دولتی از دانشکده امور اقتصادی- • آموزش توجیهی مدیریت میانی ومهارتهای هفت گانه(52ساعت)- • دوره های مختلف آموزشی مدیریت (177ساعت)- • شرکت در دوره آموزشی مدیریت مالی بخش عمومی در دانشکده آموزش عالی مدیریت کشورسنگاپورازتاریخ13/9/2010لغایت17/9/2010میلادی - سوابق تحقیقاتی: • تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد با عنواننقش نظام حسابداری وگزارشگری مالی دولتی در ایفا وارزیابی مسئولیت پاسخگویی از منظر پاسخگویان وپاسخ خواهان.دانشکده حسابداری ومدیریت دانشگاه علامه طباطبایی- • تهیه وچاپ مقاله چکیده پایان نامه مذکور به اتفاق دکتر جعفر باباجانی در فصلنامه مطالعات حسابداری شماره 12و13دانشکده حسابداری ومدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
سوابق كاري 
• سوابق شغلی- • • سنوات خدمت:15سال- • طبقه شغلی:9- • حسابدار(از تاریخ 9/2/1377لغایت 31/5/1379)- • حسابرس(از تاریخ 1/6/1379لغایت 20/3/1381)- • معاون ذیحساب ومدیر کل امور مالی سازمان حفاظت محیط زیست(از تاریخ 21/3/1381لغایت 25/1/1386)- • معاون ذیحساب ومدیر کل امور مالی وزارت متبوع(از تاریخ 26/1/1386تاکنون)- کسب عنوان مدیر نمونه ذیحسابی واداره کل- عضویت درکمیته ها وکمیسیون ها:- • شرکت در جلسات کمیسیون مناقصه ومزایده سازمان حفاظت محیط زیست- • عضویت در کمیته فنی بازرگانی انتخاب پیمانکاران ومشاوران وزارت متبوع- • عضویت در کمیسیون معاملا ت خرید وزارت متبوع- • شرکت در جلسات کمیسیون مناقصه ومزایده وزارت متبوع-
 

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir