دوشنبه 28 مرداد 1398   18:15:29
...
مولايي پور
1390/5/1 شنبه   منصور مولایی پور
 
سمت  مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان گیلان
نشاني  رشت-خیابان امام خمینی(ره)-میدان فرهنگ-سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گیلان
تلفن محل كار  3227602-3223801-0131
دورنگار  3223809-0131
 
 
 
 
 

سوابق تحصیلی

دیپلم: ریاضی و فیزیک

 لیسانس :علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان

فوق لیسانس :علوم اقتصادی از دانشگاه فردوسی مشهد با معدل الف 55/17

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد


سوابق کاری
الف – سوابق اجرایی :
1-طی 8 سال (1373-1380) بعنوان کارشناس و کارشناس مسئول مطالعات اقتصادی در استانداری و اداره کل امور
 اقتصادی و دارایی خراسان رضوی

2-طی 7سال (1381-1387) بعنوان معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
3-حدود دو سال در ستاد مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت اقتصادی بعنوان رئیس گروه قوانین مالیاتی
 ایران و سایر کشورها

4-حدود دو سال و دو ماه بعنوان مشاور معاونت توسعه مدیریت ومنابع وزارت امور اقتصادی ودارایی
5-طی 15 سال گذشته بطور مستمر با مراکز علمی همکاری داشته و مشغول به تدریس مالیه عمومی ، بودجه وبانکداری
در دانشگاه علمی کاربردی (دارای آیدی کارت هیئت علمی دانشگاه علمی کاربردی)، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علمی کاربردی تهران

6-با ترجمه کتاب راهبردهای اصلاح دستگاه مالیاتی و تالیف بیش از صد مقاله و گزارش اقتصادی رتبه اول پژوهشگر برگزیده وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در هفتمین جشنواره پژوهشی و فناوری وزارت علوم وتحقیقات کشور در سال 1385 با دریافت مدال و تقدیر نامه
7-با نگارش کتاب مهندسی مالیات ایران (1) بعنوان پژوهشگر برگزیده در بخش تالیف کتاب تخصصی در اولین جشنواره پژوهشهای برتر مالیاتی و مالیه عمومی سال 1385 موفق به دریافت تقدیرنامه
8-مشارکت درتدوین سند برنامه سوم و برنامه چهارم توسعه استان خراسان رضوی
9-نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در ستادهای اقتصادی از جمله : ستاد سرمایه گذاری خارجی – ستاد اشتغال و سرمایه گذاری داخلی – ستاد هدفمند کردن یارانه ها – ستاد سهام عدالت
10-دبیر ستاد درآمد و تجهیز منابع استان و نماینده منابع استان و نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
11-نماینده معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تدوین سند برنامه پنجم توسعه


مهارتها

 ب - آثار و تالیفات

1- تالیف کتاب مهندسی مالیات ایران (1) انتشار 1385
2- ترجمه کتاب راهبردهای اصلاح دستگاه مالیاتی نوشته کارلوس سیلوانی (1998). تهران دانشکده امور اقتصادی 1381
3- از مولفین چهار کتاب اقتصاد با عناوین پول و ارز و بانکداری ، توسعه اقتصادی ، اقتصاد خرد و اقتصاد کلان سال انتشار 1386
4- سردبیر ماهنامه اقتصادی شفافیت - سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان - طی پنج سال وانتشار 45 شماره -نگارش 45 مقاله
5- نگارش مقاله علمی ترویجی سنجش مالیاتهای معوق و تاخیر زمانی در دستگاه مالیاتی فصلنامه معاوتت اقتصادی وزارت متبوع- سال 1383
6- نگارش مقاله علمی ترویجی برآورد ظرفیت مالیاتی و راهکارهای پوشش شکاف مالیاتی فصلنامه معاونت اقتصادی وزارت متبوع- سال 1384
7- نگارش و ارائه مقاله راهکارهای عملیاتی تحول اداری در دستگاه مالیاتی و مجری طرحی با همین عنوان-کارفرما ستاد تحول اداری 1382
8-نگارش مقاله راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی فصلنامه عمارت هشتم و مجری طرحی با همین عنوان- کارفرما ستاد تحول اداری استان – سال 1383
9-نگارش مقاله بررسی توانهای بالقوه و بالفعل مالیاتی - مقاله درج شده در ماهنامه شفافیت –معاونت امور اقتصادی 1375
10- نگارش مقاله بررسی خودکفایی مالی استان خراسان – مقاله درج شده در ماهنامه شفافیت –معاونت امور اقتصادی 1377
11-نگارش مقاله تجزیه و تحلیل مالیات مشاغل و بهینه سازی ضرایب مالیاتی – ماهنامه شفافیت-معاونت امور اقتصادی 1378
12-مجری طرح بررسی منابع جدید درآمدی استان خراسان – ناظر سازمان مدیریت سال 1379
13-مجری طرح سنجش ظرفیت مالیاتی و پوشش شکاف مالیاتی در خراسان – ناظر معاونت اموراقتصادی وزارت متبوع 1384
14-نگارش مقاله مطالعه موردی توانهای مالیاتی - مجله اقتصادی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
15-پایان نامه فوق لیسانس  بررسی توانهای مالیاتی شهرکهای صنعتی استان خراسان –دانشگاه فردوسی مشهد 1376
16-نگارش مقاله گذری بر نظام درآمد – هزینه استان خراسان – فصلنامه عمارت هشتم –استانداری خراسان رضوی – 1383
17-نگارش مقاله بنگاه مجازی ، ممیزی مجازی – مقاله درج شده در ماهنامه شفافیت –شماره دوم 1382 – معاونت امور اقتصادی
18-نگارش مقاله راهبردتحول اداری در سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان – مقاله ارائه شده در همایش تحول اداری 1378
19-نگارش مقاله تبیین جایگاه مودیان بزرگ مالیاتی – مقاله درج شده در ماهنامه شفافیت –شماره اول 1382
20-نگارش مقاله  تبیین منابع مالی و سرمایه ای خراسان در برنامه چهارم – فصلنامه عمارت هشتم – استانداری خراسان رضوی – شماره دوم 1383
21-نگارش مقاله سنجش مالیاتهای معوق و تاخیر زمانی - فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی –معاونت اقتصادی1384
22-نگارش مقاله پلیس مجازی و هزینه مبادله اقتصادی-  مقاله ارائه شده و برگزیده شده در همایش نیروی انتظامی –1387
23-نگارش بیش از 100 مقاله و گزارش در مجله اقتصادی و سایر نشریات اقتصادی درخصوص اقتصاد 

 ج - فعالیتهای علمی و آموزشی :
1- تدریس مالیه عمومی و پول ، ارز و بانکداری در دانشگاه علمی کاربردی تهران – سازمان مالیاتی کل کشور - باآیدی کارت 008265
2- تدریس مالیه عمومی و توسعه اقتصادی در دانشگاه علمی کاربردی و مدیریت صنعتی با شماره پرونده امور مدرسان 008265
3- مدرس اقتصاد خرد در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه فردوسی مشهد طی 5 دوره
4- مدرس بودجه ریزی و اقتصاد پیشرفته در دانشکده اقتصاد و دارایی مشهد و مرکز آموزش استانداری خراسان

 

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir