...
1390/4/28 سه‌شنبه   عیسی جعفری گیو
 
سمت  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی
 
تلفن محل كار  2-32400161
دورنگار  056 - 32400160
 
 
سوابق تحصيلي 
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir