افراد
انتصابات جدید

عكس

عكس
1389/6/2 سه‌شنبه   جناب آقای محسن برزوزاده زواره
محل كار  اداره کل خزانه
سمت  مدیر کل
 
تلفن محل كار  02139903041-02139903042
دورنگار  02133967006
 
 
سوابق تحصيلي 
1-کارشناسی ارشد حسابداری(دانشگاه تهران). 2-کارشناسی حسابداری دولتی(دانشکده علوم اقتصادی).
 
 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی حسابداری دولتی(دانشکده علوم اقتصادی)، کارشناسی ارشد حسابداری(دانشگاه تهران).


سوابق کاری:
1) مدیر کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری، 
2) مدیر پروژه شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت(توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی)، 
3) عضو شورای راهبری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری،
4) مدرس دانشگاه علوم اقتصادی،
5)کارشناس رسمی دادگستری(رشته حسابداری و حسابرسی)،
6) عضو کارگروه اصلاح نظام حسابداری،
7) عضو کمیته آمارهای مالی معاونت امور اقتصادی،
8) عضو کارگروه تخصصی استقرار نظام قیمت تمام شده وزارت امور اقتصادی و دارایی،
9) عضو شورای مشاوران معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، 
10) عضو کمیته بهبود روش‌ها و فن‌آوری اطلاعات شورای مشاوران،
11) عضو ستاد بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی،
12) نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات سه نفره موضوع تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور، 
13) عضو کمیته کاهش تصدی‌های دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
14) عضو کمیته فرعی و دایمی تدوین استانداردهای حسابداری دولتی(سازمان حسابرسی)، 
15) ذی حساب و مدیرکل امور مالی وزارت دادگستری،
16) ذی حساب  اداره کل هواشناسی،
17) ذی حساب اداره کل ثبت احوال، 
18) ذی حساب  سازمان مسکن و شهرسازی،
19) ذی حساب  اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی (سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قم)،
20) ذی حساب سازمان آموزش و پرورش(سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قم)،
21) ذی حساب دانشگاه علوم پزشکی،
22) ذی حساب سازمان مسکن و شهرسازی،
23) ذی حساب گمرکات و اداره کل زندان‌ها،
24) ذی حساب اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس،
25) حسابرس مسوول گروه نظارت مالی، 
26) حسابدار مسوول درآمد اختصاصی، 


مهارتها:
تالیفات :

1) مباحث جاری در حسابداری دولتی و وظایف واحدهای امور مالی در دستگاه های دولتی(انتشارات دانشگاه قم)،
2) حسابداری مقدماتی(انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه)،
3) نقش حسابداری در توسعه اقتصادی انتشارات جامعه المصطفی العالمیه(مرکز جهانی علوم اسلامی)،
4) قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن،
5) قوانین و مقررات ممنوعه،
6) قوانین و مقررات معاملات دولتی(مناقصه و مزایده)،
7) بودجه ریزی عملیاتی،
8) نجم(1) نظام جامع مالی مقررات و مالیات‌های تکلیفی ثبت شده در واحد ثبت آثار و اسناد کتابخانه ملی ایران،
9) قوانین و مقررات مالی و محاسباتی(4 جلد)،
10) حسابداری بهای تمام شده و کاربرد آن در بودجه ریزی عملیاتی.


مقالات:

1) سیستم مالی دولت و اهمیت پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی(مجله حسابرس)،
2) ترجمه مقاله حسابداری محیط زیست به سوی یک دیدگاه نظری برای گزارشگری و حسابداری محیط زیست(مجله حسابرس)،
3) تحلیل نظری پیرامون نظام مالی ایران (استقرار حسابداری تعهدی و نقش آن در بودجه ریزی عملیاتی )،(مجله حسابرس)،
4) بازنگری در حسابداری دولتی ابزاری برای ارتقای شفافیت مالی دولت (مجله اقتصادی معاونت امور اقتصادی).

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^