روسای اداره کل
1396/12/8 سه‌شنبه   سرکار خانم معصومه طولابی
 
سمت  سرپرست اداره امور بانكي
 
تلفن محل كار  02139904081-02133967683
دورنگار  02133967683
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناسی ارشد حسابداری
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

^