معاونین
1395/9/22 دوشنبه   محمد رضا یوسفی
 
سمت  معاون مدیر کل خزانه
 
تلفن محل كار  02139903081
دورنگار  02133967225
 
 
سوابق تحصيلي 
فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش مالی
سوابق كاري 
- از سال 1381 تا سال 1384 کارشناس امور مالی -از سال 1384 تا سال 1386 معاون اداره پرداخت مرکز خزانه -از سال 1386 تا اردیبهشت ماه 1395 رییس اداره پرداخت حقوق کارکنان دولت - از اردیبهشت ماه 1395 تا آذر 1395 رییس اداره امور بانکی. -از آذر 1395 تا کنون معاون اداره کل خزانه
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^