معاونین
1389/6/2 سه‌شنبه   جناب آقای عباس فکری
 
سمت  معاون مدیرکل خزانه
 
تلفن محل كار  02139933048
دورنگار  02133967226
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناسی حسابداری دولتی از دانشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی
سوابق كاري 
حسابدار خزانه معین استان تهران حسابرس خزانه معین استان تهران معاون قسمت خزانه معین استان تهران رئیس قسمت خزانه معین استان تهران معاون ذیحساب استانداری تهران ذیحسابی اداره کل ثبت احوال استان تهران ذیحساب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ذیحساب سازمان بازرگانی استان تهران معاون هزینه و رئیس خزانه معین استان تهران معاون کل خزانه مرتبط با طرح های عمرانی معاون کل خزانه مرتبط با اداره امور بانکی، شرکتهای دولتی و سپرده aghayarlo@mefa.gov.ir
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^