...
داودطبرسا
1390/4/29 چهارشنبه   داودطبرسا
 
سمت  مدیر کل اموراقتصادی ودارائی استان گلستان
 
 
 
 
 
 
 
 

سوابق تحصیلی
کارشناسی حسابداری،کارشناس ارشدمدیریت مالی


سوابق کاری

حسابدار، کمک حسابرس ، معاون ذیحساب استانداری گلستان، ذیحساب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان، ذیحساب سازمان بازرگانی گلستان، ذیحساب طرح های عمرانی شرکت آب و فاضلاب گلستان، ذیحساب اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان، ذیحساب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، ذیحساب اداره کل راه و ترابری استان گلستان،معاون هزینه و رئیس خزانه معین استان،سرپرست سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان،رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان. 
 
 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir