...
حسن بقایی
1397/6/3 شنبه   حسن بقایی
 
سمت  مدیر کل امور رفاهی و پشتیبانی
 
 
 
 
 
 
 
 

سوابق تحصیلی:

1-کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول

2-اخذ گواهی نامه کارآفرینی MBA  از دانشگاه تهران


سوابق خدمتی:

1- معاون مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در امور بازرگانی

2- مشاور عالی رئیس کل گمرک ایران

3- معاون رئیس کل گمرک ایران در امور برنامه ریزی و بین الملل

4-معاون رئیس کل گمرک ایران در امور توسعه مدیریت و منابع

5- مشاور رئیس کل گمرک و مدیرکل گمرکات تهران (دومین گمرک کشور از حیث درآمد وحجم فعالیت کاری)

6- مدیرکل گمرک شهریار تهران

7- ناظر گمرکات استان آذربایجان شرقی و مدیرکل گمرک تبریز

8- مدیرکل گمرکات امانات پستی

9- معاون اداره کل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران

10- مدیر گمرک مشهدسوابق علمی و پژوهشی:

1-تالیف کتاب مدیریت واردات کالا- شرکت چاپ و نشر بازرگانی در سال 1388

2-تالیف کتاب راهنمای تجارت با چین – شرکت چاپ و نشر بازرگانی در سال 1389

3-تالیف کتاب دانستنی های گمرک در سال 1379

4-تدریس کنوانسیون TIR و ترانزیت در کارگاه ها و دوره های آموزشی به صورت مستمر

شرکت در دوره های آموزشی:

1-طی دوره های ضمن خدمت مدیریت اعم از پایه، تکمیلی پایه و میانی و..

2-طی دوره های ضمن خدمت تخصصی امور گمرکی اعم از ارزیابی، قوانین و مقررات، تیر و ترانزیت، ارزش گذاری، فرش ، کشف و جاسازی مواد مخدر و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و...

3-طی دوره آموزش ضمن خدمت مدیریت ریسک در آلمان به مدت 20 روز  اخذ گواهی نامه بین المللی در سال 1999

4-اخذ گواهینامه بین المللی فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگزاران حمل و نقل بار (FIATA)

5-طی دوره های عمومی و تخصصی هفت مهارت رایانه (ICDL)

6-طی دوره مدیریت ارتباط سازمانی و فنون کار با مدیران مافوق

7-طی دوره کمیته مبارزه با تخلفات سازمانی جهانی گمرک در بلژیک

 

افتخارات:

1-دریافت لوح تقدیر از جناب آقای محمدهاشمی معاون اجرایی رئیس جمهور

2-دریافت لوح تقدیر از جناب آقای دکتر شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی

3-دریافت لوح تقدیر از جناب آقای دکتر محمدخان معاون وزیر  و رئیس کل گمرک ایران

4-دریافت چهار فقره لوح تقدیر و تشویق از جناب آقای مهدی کرباسیان معاون وزیر و رئیس کل گمرک ایران

5-دریافت سه فقره لوح و تقدیر و تشویق از جناب آقای مسود کرباسیان معاون وزیر و رئیس کل گمرک ایران

6-دریافت لوح تقدیر و تشویق از جناب آقای محمدی معاون وزیر و رئیس کل گمرک ایران

7-دریافت سه فقره لوح تقدیر و تشویق از جناب آقای دکتر معمارنژاد رئیس کل گمرک ایران

8-دریافت لوح سپاس از مهندس فائقی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

9-دریافت لوح سپاس از مهندس حسن زاده معاون وزیر و مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

10-دریافت لوح سپاس از مهندس محبیان معاون وزیر و مدیرعامل شرک پست جمهوری اسلامی ایران

11-دریافت لوح تقدیر از جناب آقای غنوی معاون طرح و برنامه و بودجه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز

12-دریافت دو فقره لوح تقدیر و تشویق از جناب آقای دکتر عباس زادگان معاون طرح و برنامه رئیس کل گمرک ایران

13-دریافت تقدیرنامه از جناب آقای جمهوری معاون طرح و برنامه و رئیس کارگروه تلفیق سند راهبردی گمرک ایران

14-دریافت لوح تقدیر از جناب آقای علیخانی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران

15-دریافت لوح تقدیر و تشویق از جناب آقای بهشتیان معاون فنی رئیس کل گمرک ایران

16- دریافت چهار فقره لوح تقدیر و تشویق از جناب آقای نادری معاون حقوقی رئیس کل گمرک ایران

17-دریافت هفت فقره لوح تقدیر و تشویق از جناب آقای جهرمی معاون حقوقی رئیس کل گمرک ایران

18-دریافت چهار فقره لوح تقدیر از مدیرکل دفتر ارزیابی و عملکرد گمرک ایران

19-دریافت لوح تقدیر و تشویق از ستاد طرح تکریم ارباب رجوع

20-دریافت لوح تقدیر از استانداری تهران

21-مدیر نمونه جشنواره شهید رجایی در سال های 1379 و 1389

22-تقدیرنامه رئیس کل گمرک ایران برای تهیه و تنظیم کتاب دانستنی های گمرک ایران

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir