منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آلبوم تصاوير
مقالات
منو
هشتمین هم اندیشی ذیحسابان مرکز
ورود
مقالات
دوشنبه 19 بهمن 1394 3- چالشهای اجرایی استقرار و پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرایی و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از آن- علی سالاروند
فايلها
چالشهاي اجرايي استقرار و پياده سازي نظام حسابداري تعهدي در دستگاههاي اجرايي و ارائه راهکارهايي براي برون رفت از آن- علي سالاروند.pdf 116.425 KB
 
امتیاز دهی