منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آلبوم تصاوير
مقالات
منو
هشتمین هم اندیشی ذیحسابان مرکز
ورود
مقالات
دوشنبه 19 بهمن 1394 4- چالشهای اجرایی استقرار و پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرایی و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از آن- تیمور جباری فايلها
چالشهاي اجرايي استقرار و پياده سازي نظام حسابداري تعهدي در دستگاههاي اجرايي و ارائه راهکارهايي براي برون رفت از آن- تيمور جباري.pdf 193.761 KB
 
امتیاز دهی