وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

مقالاتمقالات
سه‌شنبه 20 بهمن 1394 چالشهای نظام حسابداری بخش عمومی (با رویکرد تعهدی) در طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای -سمیه گودرزی، حسن امیدی ،مسلم فلاحی فايلها
چالشهاي نظام حسابداري بخش عمومي (با رويکرد تعهدي) در طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي -سميه گودرزي- حسن اميدي – مسلم فلاحي.pdf 203.028 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر