وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

مقالاتمقالات
سه‌شنبه 20 بهمن 1394 چالشهای اجرایی استقرار و پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرایی و پیشنهادات برون رفت از آن- بیژن رحیمی ،محمد مهدی اشرف پور فايلها
چالشهاي اجرايي استقرار و پياده سازي نظام حسابداري تعهدي در دستگاههاي اجرايي و پيشنهادات برون رفت از آن- بيژن رحيمي – محمد مهدي اشرف پور.pdf 6.79 MB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر