1398/7/29 دوشنبه

پرداخت حقوق مهر ماه

حقوق مهر ماه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خانواده معظم شهداء و جانبازان، خزانه معین استانها بابت حقوق دستگاههای اجرایی مستقر در استان و همچنین کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی آموزش و پرورش در مورخ 1398/07/29 پرداخت شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^