1398/2/17 سه‌شنبه

بخشنامه مربوط به آيتم افزايش حقوق کارکنان در سيستم حقوق و مزاياي کارکنان

بخشنامه مربوط به آيتم افزايش حقوق کارکنان در سيستم حقوق و مزاياي کارکنان

فايل هاي مربوطه :
بخشنامه مربوط به آيتم افزايش حقوق کارکنان در سيستم حقوق و مزاياي کارکنان.pdf227.402 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^