1397/5/23 سه‌شنبه

اطلاعیه مهم****‍‌‌پیرو بخشنامه شماره ۱/۵۵/۸۳۲۵****درخواست وجه الکترونیک

‍‌‌پیرو بخشنامه شماره ۱/۵۵/۸۳۲۵- ک مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور سامانه درخواست وجه الکترونیکی در حال حاضر فقط از طریق شبکه ملی اطلاعات https : //et.mefa.ir وIP آدرس  https;//10.0.192.206 قابل دسترسی است. 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^