وزارت اقتصاد
از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع و رئیس کمیته ارزیابی عملکرد وزارت متبوع انجام گرفت تقدیر از 46 کارمند برگزیده وزارت اقتصاد تعداد 46 نفر از مدیران کل، روسای ادارات، کارشناسان و کارمندان ستادی و استانی برگزیده وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد تقدیر قرار گرفتند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، مصطفی خسروی مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد با اعلام این خبر اظهار داشت: حسب تصمیم کمیته مدیریت عملکرد وزارت متبوع، مقرر شد که فرآیند انتخاب کارمند نمونه به شکلی تخصصی و done on the basis of merit.

Khosravi said in this regard, at the end of August this year, a directive, of all offices, ministries and provincial administrations assistance, we asked, the names and documentation for all those who in the past year (between June 31 May 1394 to August 31 this year) based on standards developed, prominent activity in the ministry or the province, leading to increased efficiency, improve performance, increase client satisfaction, health promotion office, reforming the activities and affairs, reduce administrative costs, development of e-government, protection of people's rights and improving monitoring, evaluation and the ministry's strategic document has been put at our disposal.

مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: پس از پایان مدت قانونی، در مجموع، اسامی تعداد 270 نفر به ما اعلام و مدارک آنها به لحاظ میزان صحت و کامل بودن مستندات و همچنین بر اساس اطلاعات استخراج of their annual evaluation forms, the "management Committee" function was evaluated and screened.

وی گفت: در نهایت اسامی 46 نفر شامل 26 نفر استانی و 20 نفر ستادی از سوی کمیته مدیریت عملکرد به عنوان کارمند نمونه اعلام و در تاریخ دوازدهم مهرماه جاری، از سوی محمد شرفشاهی معاون توسعه مدیریت و منابع و رئیس کمیته ارزیابی عملکرد وزارت متبوع، were honored.
 
امتیاز دهی
 
 

^