شنبه 2 شهريور 1398   08:33:55
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

 به اطلاع متقاضیان استخدامی وزارت امور اقتصادی و دارایی، (مشاغل کارشناس حقوقی و تحلیلگر سیستم- لیست پیوست) که به بموجب اطلاعیه شماره (1) استخدامی این وزارت از ایشان برای انجام مصاحبه تخصصی دعوت بعمل آمده می‌رساند:
 

با عنایت به اینکه مدارک و مستندات ایشان (لیست پیوست اطلاعیه شماره (3)) به لحاظ امتیاز بومی بودن، احتساب معدل موثر و تطبیق مدرک تحصیلی با شرایط احراز شغل، از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور در دست بررسی می‌باشد، لذا زمان انجام مصاحبه تخصصی این افراد تا زمان تأیید و اعلام نتیجه نهایی از سوی سازمان یاد شده به تعویق خواهد افتاد بر این اساس دعوت به مصاحبه تخصصی ایشان در روز یکشنبه مورخ 18. 6. 97 کان لم یکن تلقی می‌شود. بدیهی است زمان انجام مصاحبه تخصصی از طریق همین سایت و پیامک به اطلاع خواهد رسید.
 

ردیف

 نام

 نام خانوادگي

 نام پدر

ساعت
 مصاحبه

تاریخ
 مصاحبه

رشته شغلی

1

محمدحسن                 

ارمند                   

حسين               

۸:۳۰:۰۰

یکشنبه
 1397/06/18

كارشناس حقوقي

2

سيدمحمد                 

اميري                   

سيدعلي             

۸:۳۰:۰۰

3

مريم                    

جعفري زاده گوغري        

يوسف               

۹:۳۰:۰۰

4

بهاره                   

مولودي                  

خليل               

۱۰:۰۰:۰۰

5

سيروان                  

نادري                   

خدامراد            

۱۰:۳۰:۰۰

1

محمدحسين                

اريانا                  

مجتبي              

۸:۳۰:۰۰

یکشنبه
 1397/06/18

كارشناس تحليلگرسيستم

2

مرتضي                   

دوستي                   

غلامحسن            

۸:۳۰:۰۰

3

فرزانه                  

اكبرزاده                

علي اكبر           

۹:۳۰:۰۰

4

روح اله                 

اسدي                    

باب اله            

۱۰:۰۰:۰۰

8

سيده مرضيه              

حامدي                   

سيدعلي اكبر        

۱۰:۰۰:۰۰

9

اميرحسين                

گلي                     

مرتضي              

۱۰:۳۰:۰۰

10

صابر                    

طويرسياري               

محمد               

۱۱:۰۰:۰۰

11

حميد                    

نصيبي شهرضايي           

احمد               

۱۱:۳۰:۰۰

12

حميدرضا                 

فروزان پور              

محمد               

۱۲:۰۰:۰۰


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir