برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با روش های تأمین مالی بین المللی - فاینانس
  • 1395/10/27 دوشنبه برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با روش های تأمین مالی بین المللی - فاینانس
    کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با روش‌های تامن مالی بین‌المللی - فاینانس روز چهارشنبه هشتم دی ماه با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان، با حضور نمایندگان ادارات کل امور اقتصادی و دارایی منطقه شش کشوری و دستگاه های اجرایی استان برگزار گردید.
تأمین اجتماعی در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران
گزارش عملکرد برنامه پنجم توسعه به تفکیک سال
1