وزارت امور اقتصاد و دارایی
منو
1395/11/25 دوشنبه تهیه صورت های مالی 1394 دولت در اولین سال از اجرای حسابداری تعهدی
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور از تهیه صورت های مالی دولت (مربوط به سال 1394) برای نخستین بار خبر داد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، سیدرحمت اله اکرمی تهیه صورت های مالی دولت را با وجود کاستی های موجود در سال اول اجرای حسابداری تعهدی، گامی موثر برای ارتقای شفافیت مالی در سطح دولت دانست.

وی این گزارش مالی را ابزاری جهت ایفای مطلوب تر مسوولیت پاسخگویی دولت به مردم و اقدامی عملی برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود:گزارش مالی پیش نیاز مدیریت نوین مالی بخش عمومی است.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور عملکرد سال 1394 واحدهای گزارشگر در زمینه اجرای نظام حسابداری بخش عمومی را در مقایسه با تجربیات موجود در زمینه اجرای مبنای تعهدی در سایر کشورها، قابل قبول توصیف کرد و افزود: تعداد دو هزار و 233 واحد گزارشگر از طریق سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (سناما) نسبت به ارائه صورت های مالی خود اقدام کردند که این موضوع نشانه ای از جدیت بخش مالی دولت در انجام این وظیفه ملی و راهکاری جهت شفافیت در امر دخل و خرج دولت است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 11995