منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آلبوم تصاویر
اخبار
اخبار ويژه
اخبار هسته فکری
اخبارگردان
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
اعتبارات هزینه ای
اوقات شرعي
بازديدها
بنر سایت
بنررهبر
پاورپوینت های آموزشی
پیوندها
پيوندها
تقويم
جستجو
چك ليست حسابرسي
خزانه داری الکترونیک
دسترسي سريع
سناما
شرکت‌های دولتی و بانک‌ها
فرم ها و تراز تملک
فرم ها و تراز شرکت های دولتی
فرم ها و تراز هزینه
فرم های کاربردی
متون عمومي
مصوبات هيات وزيران
مطالب جدید
معاونت نظارت مالی
مقالات
منو
نظر سنجی
نظر سنجي
وب سایتها
ورود کاربران
همايشها و نظام حسابداری
ورود
تهیه صورت های مالی 1394 دولت در اولین سال از اجرای حسابداری تعهدی
جلسات آموزشی  نسخه سال 1395 نظام حسابداری بخش عمومی برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی برگزار شد.
ابلاغ دستورالعمل حسابداری خزانه، صورت گردش نقدی خزانه و تراز دریافت و پرداخت خزانه
جلسات آموزشی تغییرات نسخه سال 1395 نظام حسابداری بخش عمومی در اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها
دستورالعمل حسابداری بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)  ابلاغ گردید.
سومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی
ابلاغ دستورالعمل اجرایی ثبت های مکمل حسابداری اسناد خزانه اسلامی موضوع بند (2) تصویب نامه شماره 87777/ت53508ه مورخ 24/7/1395 هیات محترم وزیران
نهمین جلسه کارگروه اجرایی حسابداری تعهدی در تاریخ 1395/10/20 برگزار شد.
جلسه تقدیر و تشکر از همکاران اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری با حضور جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور
برنامه سومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی
نظر سنجی در خصوص نسخه سال 1395 نظام حسابداری بخش عمومی
گزارش تصویری از گردهمایی مورخ 1395/10/6 ادارت کل امور اقتصادی و دارائی استانها در راستای ایجاد وحدت رویه و آموزش نسخه سال 1395 نظام حسابداری بخش عمومی
ارسال لوح فشرده حاوی پایگاه داده صورتحساب عملکرد بودجه سال 1394 کل کشور به دیوان محاسبات کشور
گردهمایی یک روزه در راستای ایجاد وحدت رویه و آموزش نسخه سال 1395 نظام حسابداری بخش عمومی برای نمایندگان ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها
 قابل توجه ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها جهت شرکت در سومین همایش ملی استانداردهای حسابدرای بخش عمومی
چک لیست نشان ملی پاسخگویی مالی بخش عمومی ایران
هشتمین جلسه کارگروه اجرایی حسابداری تعهدی در تاریخ 1395/9/3 برگزار شد.
نظرخواهی در خصوص پیش نویس دستورالعمل حسابداری خزانه معین استان
پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی با عنوان مزایای بازنشستگی کارکنان برای نظر خواهی منتشر شد.
نحوه ثبت نام در سومین همایش استاندارهای حسابداری بخش عمومی ( تاریخ 1395/10/22) طبق اعلام دبیرخانه همایش مستقر در سازمان حسابرسی
1 2 3 4 5 6 7