وزارت امور اقتصاد و دارایی
منو
فرم ها و تراز هزینه
1391/2/18 دوشنبه فرم‌های عملکرد اعتبارات هزینه بخشنامه فهرست مدارک مورد نیاز تهیه صورتهای مالی نهایی و فرم‌های عملکرد اعتبارات هزینه

بخشنامه فهرست مدارک موردنیاز در تهیه صورت‌های مالی ماهانه اعتبارات هزینه دستگاه‌های اجرایی
 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 28133