منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
انتصابات استانها
انتصابات مركز
جستجو
منو
ورود كاربران
ورود
انتصابات مركز
د برا
آقای مرتضی لک طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان ملی استاندارد ایران منصوب گردیدند.
 
امتیاز دهی