منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
انتصابات استانها
انتصابات مركز
جستجو
منو
ورود كاربران
ورود
انتصابات مركز
آقای محمدرضا محمدی طی حکمی مورخ 98/7/17 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب گردیدند.
آقای سید مهدی ابوالقاسمی طی حکمی مورخ 98/7/2 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران منصوب گردیدند.
آقای احمد کرمی طی حکمی مورخ 98/7/2 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت آموزش و پرورش منصوب گردیدند.
آقای رحیم عظیمی طی حکمی مورخ 98/6/30 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب گردیدند.
آقای شاهرخ اسماعیل زاده طی حکمی مورخ 98/6/17 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ایی کشور منصوب گردیدند.
آقای حمیدرضا مشرف طی حکمی مورخ 98/6/17 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی مرکز آمار ایران منصوب گردیدند.
آقای جواد خرم آبادی طی حکمی مورخ 98/6/17 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان نقشه برداری کشور منصوب گردیدند.
آقای علی صفری طی حکمی مورخ 98/1/31 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت کشور منصوب گردیدند.
آقای امید آقایارلو طی حکمی مورخ 98/1/31 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب گردیدند.
آقای میثم رجبی نوجانی طی حکمی مورخ 98/1/27 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان ثبت احوال کشور منصوب گردیدند.
سرکار خانم الهه بوچالی صفیعی طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان سنجش آموزش کشور منصوب گردیدند.
سرکار خانم فریبا حقانی طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیر امور مالی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منصوب گردیدند.
آقای میر فلاح دهقان نژاد طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب گردیدند.
آقای سید ابولقاسم حسینی طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب گردیدند.
آقای مهدی ترابی طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب گردیدند.
آقای مرتضی لک طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان ملی استاندارد ایران منصوب گردیدند.
آقای عباس ادریس آبادی طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان بهزیستی کشور منصوب گردیدند.
آقای احمد مرادی طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی دیوان عدالت اداری منصوب گردیدند.
آقای هادی سحابی طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور منصوب گردیدند.
آقای قاسم تقی زاده طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب گردیدند.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...