منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
بخشنامه ها
جستجو
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
منو
وب سايت ها
ورود كاربران
ورود
بخشنامه ها
اطلاعیه شماره 1 در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی موارد ضروری (مورخ 22/1/1395) اطلاعيه شماره 1 در خصوص نحوه اطلاع.docx
10.8 KB
موارد عدم مصداق شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد استانها سال 1393 (پیرو) موقري 1110000001A.tif
289.861 KB
موارد عدم مصداق شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد استانها سال 1393 موقري 1110000002A.tif
290.364 KB
شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سطح ملي سال 1392 و 1393 شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سطح ملي سال 1392 و 1393.docx
167.112 KB
شاخص هاي اختصاصي برش استاني ادارات كل گمرك جمهوري اسلامي ايران سال 1392 شاخص هاي اختصاصي برش استاني ادارات كل گمرك جمهوري اسلامي ايران سال 1392.docx
17.303 KB
شاخص هاي اختصاصي برش استاني ادارات كل امور مالياتي سال 1392 شاخص هاي اختصاصي برش استاني ادارات كل امور مالياتي سال 1392.docx
18.059 KB
شاخص هاي اختصاصي برش استاني ادارات كل امور اقتصادي و دارايي سال 1392 شاخص هاي اختصاصي برش استاني ادارات كل امور اقتصادي و دارايي سال 1392.docx
20.421 KB
بخشنامه و شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 1392 بخشنامه و شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 1392.docx
3.29 MB
بخشنامه شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1392 و 1393 بخشنامه شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1392 و 1393.tif
655.651 KB
درخواست شاخص هاي اختصاصي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي ارزيابي عملكرد سال 92 درخواست شاخص هاي اختصاصي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي ارزيابي عملكرد سال 92.doc
220.759 KB
درخواست برش استاني شاخص هاي اختصاصي پيشنهادي سال 1392 درخواست برش استاني شاخص هاي اختصاصي پيشنهادي سال 1392.doc
245.487 KB
استعلام نتايج ارزيابي عملكرد سال 1391 استانها استعلام1.doc
56.832 KB
شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 1391 دستگاههاي اجرايي شاخصهاي اختصاصي وزارت دارايي91 بعد از جلسه معاونت.pdf
158.395 KB
ابلاغ بخشنامه اختصاصي برش استاني 91 فرم ارزيابي عملكرد دستگاه.pdf
204.448 KB
شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد سال  1391 دستگاههاي اجرايي سطح ملي شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1391 دستگاههاي اجرايي سطح ملي.pdf
3.39 MB
شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال1391 دستگاههاي اجرايي سطح استاني شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال1391 دستگاههاي اجرايي سطح استاني.pdf
3.55 MB
ابلاغ بخشنامه شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1391 دستگاههاي اجرايي كشور سطح ملي ابلاغ بخشنامه شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1391 دستگاههاي اجرايي كشور سطح ملي.pdf
435.418 KB
ابلاغ  بخشنامه شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1391 دستگاههاي اجرايي استان ابلاغ بخشنامه شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1391 دستگاههاي اجرايي استان.pdf
416.801 KB
1