وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بخشنامه ها
بخشنامه  سازمان امور اداری و استخدامی به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
 قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور 
بخشنامه در خصوص ابلاغ نحوه ارتقاء کارمندان در رتبه ها و طبقات جدول حق شغل
دستور العمل استفاده از سامانه تسویه و تهاتر جهت صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم
بخشنامه - مقررات مربوط به بارنشستگی کارمندان در دستگاههای اجرایی در مشاغل غیر تخصصی و تخصصی 
بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مبادله موافقتنامه های ردیف های هزینه ای و طرح های تملک دارایی سرمایه ای و متفرقه و مالی 
بخشنامه در خصوص حمایت از کالاها و خدمات تولیدی کشور - ارسال نقشه جامع علمی کشور و سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران 
بخشنامه در خصوص اعمال مدارک تحصیلی ارائه شده کارمندان در حین خدمت
 الحاق ماده 36 به نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها 
بخشنامه در خصوص لزوم دعوت از مناقصه گران در تمام جلسات گشایش پاکت ها
بخشنامه در خصوص سند اجرایی بودجه سال 99 دستگاههای اجرایی 
بخشنامه در خصوص مستثنی شدن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول موضوع بند 5 مصوبه ه 56485 ت8724
بخشنامه موضوع بند 3 ماده 10 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 
بخشنامه در خصوص اجرای بند الف ماده 6 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و دستورالعمل اجرایی آن ابلاغی صندوق بازنشستگی کشوری 
بخشنامه درخصوص فروش اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره 2 بند2 مصوبات سی و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 

بخشنامه در خصوص  بند( و) تبصره( 5) ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور


بخشنامه در خصوص شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تمامی پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد دستگاه های اجرایی موضوع 18 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 98 کل کشور


بخشنامه در خصوص پوشش تمامی انواع معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

بخشنامه در خصوص تمدید مهلت جذب  اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1397


بخشنامه الزام استفاده از سامانه درخواست وجه الکترونیکی برای وجوه سپرده
12345678910...>>>