وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بخشنامه ها
بخشنامه در خصوص حمایت از کالاها و خدمات تولیدی کشور - ارسال نقشه جامع علمی کشور و سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران 
بخشنامه در خصوص اعمال مدارک تحصیلی ارائه شده کارمندان در حین خدمت
 الحاق ماده 36 به نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها 
بخشنامه در خصوص لزوم دعوت از مناقصه گران در تمام جلسات گشایش پاکت ها
بخشنامه در خصوص سند اجرایی بودجه سال 99 دستگاههای اجرایی 
بخشنامه در خصوص مستثنی شدن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول موضوع بند 5 مصوبه ه 56485 ت8724
بخشنامه موضوع بند 3 ماده 10 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 
بخشنامه در خصوص اجرای بند الف ماده 6 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و دستورالعمل اجرایی آن ابلاغی صندوق بازنشستگی کشوری 
بخشنامه درخصوص فروش اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره 2 بند2 مصوبات سی و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 

بخشنامه در خصوص  بند( و) تبصره( 5) ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور


بخشنامه در خصوص شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تمامی پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد دستگاه های اجرایی موضوع 18 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 98 کل کشور


بخشنامه در خصوص پوشش تمامی انواع معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

بخشنامه در خصوص تمدید مهلت جذب  اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1397


بخشنامه الزام استفاده از سامانه درخواست وجه الکترونیکی برای وجوه سپرده
شاخص های ارزیابی عملکرد ادارت کل امور اقتصادی و دارایی استان ها 
الحاق یک ماده به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور 

پاسخ استعلام از دیوان محاسبات کشور در خصوص سامانه ستاد


نامه سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص مبنای محاسبه کسور بازنشستگی


بخشنامه در خصوص بهره مندی رزمندگان از امتیازات یک مقطع بالاتر


ابلاغ قانون معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی
12345678910...>>>