وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بخشنامه ها
بخشنامه الزام استفاده از سامانه درخواست وجه الکترونیکی برای وجوه سپرده
شاخص های ارزیابی عملکرد ادارت کل امور اقتصادی و دارایی استان ها 
الحاق یک ماده به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور 

پاسخ استعلام از دیوان محاسبات کشور در خصوص سامانه ستاد


نامه سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص مبنای محاسبه کسور بازنشستگی


بخشنامه در خصوص بهره مندی رزمندگان از امتیازات یک مقطع بالاتر


ابلاغ قانون معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی
بخشنامه معاونت نظارت مالی در خصوص بند ع تبصره 5 قانون بودجه سال 1398- در مورد حسابرسی حکم بند پ ماده 1 ق ر م ت
بخشنامه  معاونت نظارت مالی و خزانه داریکل کشور در خصوص  حوالجات سال 97 دستگاههای اجرایی متمرکز
بخشنامه درخصوص موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
در خصوص اصلاح تبصره بند 4 بخشنامه شماره 647444 توسط شورای حقوق و دستمزد 
بخشنامه معاونت نظارت مالی در خصوص ضوابط اجرای بودجه 1398  (ماده 33)
قانون تفسیر جزء(6)بند(ث) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
ابلاغ حق بیمه سال 98 -سازمان بیمه سلامت ایران
در خصوص ابلاغ ضریب حقوق شاغلین و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات 
تصویبنامه -در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی با بدهی همان اشخاص به سازمان مالیاتی کشور
بخشنامه در خصوص اعلام اسامی مشمولین مصوبه - 50 درصد مدت خدمت کارکنان دولت 
بخشنامه در خصوص ماده 2 آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 
بخشنامه در خصوص عقد قرارداد خویش فرمایی و محاسبه و پرداخت کسور بازنشستگی در دوران مرخصی بدون حقوق 
بخشنامه در خصوص ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قرارداد انجام کار معین و ساماندهی و استفاده بهینه از توانمندی های این نیروها در دستگاه های اجرایی 
12345678910...>>>