متفرقه
مقامات مجاز به استفاده از خودرو با پلاک شخصی در دستگاه‌های اجرایی کدامند؟
 • 1394/8/19 سه‌شنبه
  مقامات مجاز به استفاده از خودرو با پلاک شخصی در دستگاه‌های اجرایی کدامند؟
تبعات عدم تبدیل پلاک شخصی به دولتی خودروهای در اختیار دستگاههای اجرایی را شرح دهید؟
 • 1394/8/19 سه‌شنبه
  تبعات عدم تبدیل پلاک شخصی به دولتی خودروهای در اختیار دستگاههای اجرایی را شرح دهید؟
بـه استناد چـه مقرراتي دستگاههاي اجرائي بايستي خـودروهاي در اختيار را دوگانه سوز نمايند ؟
 • 1389/5/4 دوشنبه
  بـه استناد چـه مقرراتي دستگاههاي اجرائي بايستي خـودروهاي در اختيار را دوگانه سوز نمايند ؟
تبعات عدم تبديل پلاك شخصي بدولتي اتومبيلهاي در اختيار دستگاههاي اجرائي چگونه است ؟
 • 1389/5/4 دوشنبه
  تبعات عدم تبديل پلاك شخصي بدولتي اتومبيلهاي در اختيار دستگاههاي اجرائي چگونه است ؟
جايگزيني اتومبيلهاي حادثه ديده يا سرقتي چگونگه ميباشد ؟
 • 1389/5/4 دوشنبه
  جايگزيني اتومبيلهاي حادثه ديده يا سرقتي چگونگه ميباشد ؟
1
^