انتقال
چگونگی جایگزینی اتومبیلهای حادثه دیده یا سرقتی
  • 1394/8/19 سه‌شنبه
    چگونگی جایگزینی اتومبیلهای حادثه دیده یا سرقتی
در خصوص نحوه انتقال خودروهای دولتی بین دستگاه‌های دولتی توضیح دهید؟
  • 1394/8/19 سه‌شنبه
    در خصوص نحوه انتقال خودروهای دولتی بین دستگاه‌های دولتی توضیح دهید؟
آيا دستگاههاي دولتي مجاز به انتقال اماني خودرو به ساير دستگاههاي دولتي ميباشند؟
انتقال اتومبيلهاي دولتي به چه صورت و بر اساس چه مقرراتي مي باشد ؟
  • 1389/5/4 دوشنبه
    انتقال اتومبيلهاي دولتي به چه صورت و بر اساس چه مقرراتي مي باشد ؟
1
^