جمعه 29 شهريور 1398   18:26:43
...
سیستم ارتباط مستقیم مردم باوزیر
شما می توانید از طریق شماره تلفن های:33967200 - 33967100 - 39902210 - 39902014
برای برقراری ارتباط با مسئولان، مشکلات، نظرها و پیشنهاد های خودرا درحوزه فعالیت ها ی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نموده و از طریق شماره تلفن های 339672300 - 39902279 موارد را پیگیری نمایید.
ارتباط با وزیر

* نام
* نام خانوادگي
* شماره تماس
* نشاني پست الكترونيك
* موضوع پيام
* شرح پيام
فايل
* تاریخ
 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir