پیوندها

واحد اعتبارات هزينه اي
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
  • موافقت نامه های اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی
  • قانون بودجه و پیوست های آن
  • دستورالعملهای ابلاغی از وزارتخانه و سلسله مراتب سازمانی و سازمان مدیریت
  • صورت جلسات تخصیص جاری کمیته تخصیص
  • نرم  افزار اعتبارات جاری
  • فرم درخواست وجه صادره از دستگاههای اجرائی
  • فرم ابلاغ تخصیص
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^