پیوندها

واحد اعتبارات هزينه اي
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
  • موافقت نامه هاي اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي
  • قانون بودجه و پيوست هاي آن
  • دستورالعملهاي ابلاغي از وزارتخانه و سلسله مراتب سازماني و سازمان مديريت
  • صورت جلسات تخصيص جاري كميته تخصيص
  • نرم  افزار اعتبارات جاري
  • فرم درخواست وجه صادره از دستگاههاي اجرائي
  • فرم ابلاغ تخصيص
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^