وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات کشوري - کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت .pdf
80.914 KB
ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری - کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 
در خصوص نحوه اعمال افزايش ضريب حقوق شاغلين .pdf
36.729 KB
در خصوص نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق شاغلین 
بخشنامه 5764164 مورخ 96411 در خصوص صدور اوراق تسويه خزانه براي بدهي ها و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني.pdf
133.989 KB
بخشنامه 57/64164 مورخ 96/4/11 در خصوص صدور اوراق تسویه خزانه برای بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی

 
اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور.pdf
80.327 KB

اصلاحیه آیین نامه اجرایی  بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور


آيين نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور.pdf
63.798 KB

آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور


آیین نامه اجرایی تیصره یک  ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آيين نامه اجرايي تيصره يک ماده (18) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات.pdf
60.983 KB

آیین نامه اجرایی تیصره یک  ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات


آئين نامه قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب.pdf
88.856 KB

آئین‌نامه اجرایی قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب


آيين نامه اجرايي بند(ج)وتبصره (2)ماده (54) 13587.pdf
116.89 KB
آيين نامه اجرايي بند(ج)  و  تبصره (2) ماده (54)  قانون مديريت خدمات كشوري
ماده (40)قانون مديريت 81839.pdf
192.172 KB
آيين نامه اجرايي ماده (40)قانون مديريت خدمات كشوري
پرداخت فوق العاده كارايي 6653.pdf
107.758 KB
دستور العمل نحوه پرداخت فوق العاده كارايي و عملكرد
نحوه انتخاب 6643.pdf
191.958 KB

دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي