بروز رسانی نرم افزار های خزانه در سطح کشور
ششمین آپدیت برنامه افتتاح و انسداد حسابهای دولتی خزانه معین استان در رابطه با :
1- رفع اشکال در فرم افتتاح  حساب
2- اصلاح فونت فارسی تمامی فرمها
3-  اصلاح فونت فارسی در تمامی گزارشها
4- رفع اشکال در فرم شعب بانکها

سومین آبدیت برنامه افتتاح و انسداد حساب در راستای افتتاح حسابهای بانک مرکزی در خزانه معین استانها

موارد اصلاحی شامل:

1- رفع اشکال در ثبت و ویرایش ذیحسابی ها هم در فرم افتتاح حساب هم بصورت مستقیم.

2- اصلاح فرم افتتاح حساب آنلاین.

3- رفع کندی سیستم تا حدودی.

دومین به روز رسانی برنامه افتتاح و انسداد حساب های خزانه معین استان ها برای ثبت و ویرایش دستگاه های دولتی و ارسال فایل اکسل آن به اداره کل خزانه
اولین به روز رسانی برنامه افتتاح و انسداد حساب های خزانه معین استان ها برای ثبت و ویرایش دستگاه های دولتی و ارسال فایل اکسل آن به اداره کل خزانه
   ششمین به روز رسانی مورخ 1395/07/26 شامل اسکریپت و فایل راهنما در راستای بخشنامه شماره 120712 مورخ 1395/07/03 اداره کل خزانه .
لطفا ابتدا فایل راهنما را به دقت مطالعه کرده و سپس اقدام به به روز رسانی کنید.
   پنجمین به روز رسانی مورخ 15/09/1394 شامل فایلهای نرم افزار و فایل راهنما جهت تجمیع حسابهای خزانه معین در مرکز.لطفا ابتدا فایل راهنما را به دقت مطالعه کرده و سپس اقدام به به روز رسانی کنید.
 چهارمین به روز رسانی مورخ 19/07/1394 شامل فایلهای نرم افزار ، فایل راهنما و اسکریپت های لازم جهت تجمیع حسابهای خزانه معین در مرکز.لطفا ایتدا فایل راهنما را به دقت مطالعه کرده و سپس اقدام به به روز رسانی کنید.

 به روز رسانی جدید به همراه راهنمای برنامه امور بانکی (افتتاح و انسداد حسابها)شامل موارد :  اصلاح نمایش گزارشات و فارسی سازی پیغام های خطا و ... آماده دریافت می باشد.

 اصلاح جدید به روز رسانی سیستم افتتاح وانسداد  حسابهای دولتی  مورخ 15/06/1394 
 راهنمای به روز رسانی سیستم جامع امور بانکی ( افتتاح و انسداد حساب ) مورخ 15/6/1394
^