پیوندها

فرايند اعطاي سهام عدالت
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
فرآيند اعطاي سهام عدالت
 براي سهام عدالت در مرحله اول مددجويان بهزيستي و كميته امداد و ايثارگران فاقد شغل ثبت‌نام شده بود كه بعد از طي فرآيند ثبت‌نام و پردازش ، اوراق سهام به مشمولاني كه اسامي آنها توسط دبيرخانه مركزي تائيد نهايي بود شده صادر گرديد .مرحله چهارم و پنجم كه دستورالعمل شناسايي از خانواده‌هاي ايثارگران(مرحله چهارم) و زنان سرپرست خانوار مشمول قانون كار (مرحله پنجم) بود كه فرآيند شناسايي توسط دو نهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و اداره كار و امور اجتماعي انجام گرديده كه اطلاعات جمع‌آوري‌شده مشمولان ، در اختيار نهادهاي مربوط در تهران قرار گرفته است.
همچنين تصويب‌نامه مراحل 6 تا 11 به ترتيب مرحله ششم ثبت‌نام به بازماندگان مرحله دوم روستائيان و عشاير شش ميليون نفر، مرحله هفتم خدام مساجد، حسينيه‌ها و امامزاده‌ها ، مرحله هشتم طلاب حوزه‌هاي علميه سراسر كشور، مرحله نهم بيماران خاص، مرحله دهم آسيب‌ديدگان از حملات شيميايي سردشت و مرحله يازده كاركنان ستادهاي نماز جمعه را شامل مي‌شود و همچنين حدود يك ميليون نفر در كشور از بازماندگان و كساني كه اطلاعات آنان در مرحله اول ثبت‌نام (بهزيستي، كميته امداد و بسيجيان فاقد شغل) ناقص بود ثبت‌نام به عمل خواهد آمد.
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^