قوانین و مقررات
ابلاغ "قانون اساسنامه سازمان انر‍ژی های تجدیدپذیر و و بهره وری انر‍ژی برق (ساتبا)" توسط رییس جمهور طی نامه شماره 134758 مورخ 1395/10/30
ابلاغ اصلاحیه بند هـ تبصره 1 قانون بودجه سال 1395 کل کشور توسط رییس جمهور طی نامه شماره 134756 مورخ 1395/10/30
  • ابلاغ قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور.
  • ابلاغ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
  • ابلاغ قانون بودجه سال 1395 کل کشور

ابلاغ قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس

ابلاغ قانون توسعه وبهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور .
ابلاغ قانون الحاق یک تبصره به ماده 22 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
ابلاغ قانون الحاق یک تبصره به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
ابلاغ قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در مورد جرایم زیست محیطی.
ابلاغ قانون اصلاح ماده 8 قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران.
ابلاغ قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکت های تعاونی روستایی ، عشایری و صیادی به اعضا .

ابلاغ قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه یا وابسته به آنها

ابلاغ قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان .
ابلاغ قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک .

ابلاغ قانون اصلاح قانون موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران ، سلطان نشین عمان ، قطر ، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان .

ابلاغ قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه استاندار و اندازه شناسی کشور های اسلامی

ابلاغ قانون معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس.
ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شواری اسلامی.
قانون اصلاح بند ی تبصره 2 قانون بودجه سال 1394 کل کشور.
بيشتر
^