پیوندها

 
تنگناهاي اقتصادي
 • نارسايي زيرساختهاي منطقه اي از قبيل آب، برق، تلفن، اسكله و ساير امور زيربنايي
 • كمبود سرمايه گذاري بخش دولتي و همچنين كمبود اعتبارات لازم براي توسعه منطقه
 • همگام با رشد تدريجي صنعت در ايران كشاورزي در استان گيلان رشد نكرده و بصورت سنتي باقي مانده است و به دليل سنتي بودن كشاورزي هزينه هاي توليد در اين استان بالاست.
 • شكنندگي محيط زيست به لحاظ محدوديت اسكان جمعيتي و فعاليتهاي اقتصادي
 •  اكنون استان گيلان يكي از استانهاي مهاجرت فرست محسوب مي شود و زنان و افراد كهنسال در آن مشغول به كشاورزي هستند. لذا از نظر اقتصاد كشاورزي دچار لطمات جبران ناپذيري شده است كه از تبعات آن مي توان به تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي اشاره كرد.
 •  عدم تكميل شاهراههاي منطقه به داخل كشور همچون بزرگراه رشت – قزوين و راه آهن رشت – قزوين و كنارگذر بندرانزلي كه مي بايست در فازهاي بعدي به منطقه آزادبندرانزلي برسد.
 •  فعاليت يك جانبه بازارچه هاي مرزي و عدم تمايل طرف آذري به فعاليت دو طرفه، عدم نصب پل فلزي ساخته شده و آماده بروي رودخانه مرزي، عدم تكميل محوطه سازي و تامين روشنايي بازارچه و سالن غرفه ها، حذف كليه مزيتهاي بازارچه و محدوديت سقف اعتبار مبادلات بازارچه.
 • به لحاظ سياست هاي دولت در امر صادرات و واردات و موضوع قاچاق، بازار داخلي محصولاتي مانند چاي، برنج، مركبات و . . . داراي نوسان شديد توليد و قيمت شده اند.
 •  فقدان انبارهاي مناسب وسردخانه درجهت نگهداري مركبات، توزيع نامناسب ميوه، فقدان تجهيزات لازم در صنعت بسته بندي، استفاده نكردن از تكنولوژي انبار داري، درجه بندي محصول، حمل و نقل نامناسب، مشكلات بازاريابي وصادرات محصول
 • محدوديت امكان ايجاد دهكده هاي توريستي، ساحلي و گسترش فعاليتهاي صنعت گردشگري به دليل محدوديت منابع آب شرب در مناطق ساحلي درياي خزر و آلودگي شديد رودخانه ها و مرداب بندر انزلي.
 •  كمبود زيرساخت هاي مناسب در زمينه حمل و نقل، كمبود مراكز اقامتي، رفاهي و پذيرايي بين راهي، از رده خارج شدن بسياري از هتل ها و پلاژها از چرخه فعاليت جهانگردي و عدم استفاده از قابليتها و جاذبه هاي گردشگري موجود.
 • بكارگيري روش هاي سنتي توليد در بخش كشاورزي،كوچك بودن مقياس بهره برداري در اراضي كشاورزي،سطح پايين آگاهي هاي فني و تخصصي بهره برداران و محدود بودن بكارگيري فن آوري نوين در بخش كشاورزي
 • آلودگي هاي شهري و صنعتي در محدوده هاي زيست محيطي ،آلودگي شديد رودخانه ها، خطر نابودي گونه هاي با ارزش گياهي و جانوري
 • وجود تكنولوژي از رده خارج در صنايع بزرگ استان و برخوردار نبودن آنها از سيستم هاي مناسب دفع يا تصفيه فاصلاب
 • مشكلات موجود ناشي ازاستفاده غيراصولي و با كارايي پايين اقتصادي از قابليت هاي متنوع گردشگري در نوار ساحلي و نواحي جنگلي كوهستاني
 • وجود رقابت نامتعادل در كاربري زمين جهت توسعه شهري، صنعتي، كشاورزي و ديگر فعاليتهاي اقتصادي در استان
 • نبود امكانات و تاسيسات زيربنايي متناسب با نيازهاي واحدهاي صنعتي در شهركها و نواحي صنعتي استان
 • فرسودگي و نامناسب بودن ظرفيت حمل و نقل جاده اي استان با حجم ترافيك عبوري و شبكه ترانزيت ناشي از بنادر استان،كندبودن روند تخليه بار از محوطه بندر و تكميل نشدن زيربناها و تجهيزات فرودگاهي
 • محدوديت تاسيسات انتقال آب از سد مخزني سفيدرود، كمبود و فرسودگي تاسيسات شبكه آبياري موجود
 • پايين بودن شاخص برخورداري نقاط روستايي استان ازخدمات زيربنايي(راه،آب،گاز و فاضلاب)
 • وابستگي به اقتصاد تك محصولي (برنج)و درآمد سرانه پايين به خصوص در نقاط روستايي
 •  ناكافي بودن و استاندارد پايين ارايه خدمات پزشكي و درماني در مراكز درماني استان
 •  ناكارآمدي در بازار و بازاريابي محصولات، صنايع تبديلي و نگهداري محصولات كشاورزي و سياستهاي حمايتي
 • تخريب گسترده زيست محيطي ناشي از عدم وجود برنامه مدون مديريتي كلان و ضعف مشاركت همگاني در مورد حفاظت از محيط زيست
 • طرحهاي نيمه تمام
^