پیوندها

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گيلان وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه مأموريت و رسالت اصلي آن در سطح استان گيلان شامل:
 
الف) دريافتها : دريافت منابع مورد نياز مصوب دستگاههاي اجرايي از محل درآمدهاي استاني و ملي
پرداخت ها : پرداخت وجوه تخصيص يافته به دستگاههاي اجرايي جهت انجام امور و خدمت رساني در سطح استان
ب) نظارت بر امور درآمدها، هزينه ها و اموال دولتي در سطح استان
ج)  انجام مطالعات و پژوهش­هاي اقتصاديمي باشد كه در نهايت هدف اصلي آن مطلوب نمودن درآمدهاي عمومي استاني، نظارت و كنترل نمودن هزينه­هاي دولت در جهت ساماندهي وتوسعه اقتصادي كشور است. لذا به منظور افزايش اثربخشي خدمات و افزايش رضايت مشتريان، پياده­سازي و نگهداري سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2000 و بهبود مستمر اثربخشي آن با توجه به اهداف ذيل مد نظر قرار گرفته است:
 
- نظارت بر حسن اجراي بودجه استاني و پرداخت به موقع وجوه تخصيص يافته دستگاههاي اجرايي استان
     -  برقراري انضباط مالي و نظارت دقيق بر هزينه كرد دستگاه­هاي اجرايي استان از طريق واحدهاي ذيربط سازمان
     نظارت بر حفظ و حراست از اموال و دارائي­هاي دستگاه­هاي اجرايي و توزيع بهينه اوراق بهادار
     -  انجام مطالعات اقتصادي و ارتقاء كيفي پژوهشهاي اقتصادي
     -  مكانيزه كردن فرآيندها و استفاده از فناوري هاي نوين در ارائه خدمات
     -  ارتقاء سطح علمي و دانش فني مديران و كاركنان سازمان
     -   تلاش در جهت افزايش كيفيت و كاهش زمان ارائه خدمات
     -   افزايش ميزان رضايت مشتريان سازمان
 
به منظور تحقق اهداف فوق، كليه مديران و كاركنان سازمان متعهد و ملزم به مشاركت و همكاري در پياده­سازي و نگهداري اين سيستم بوده و ايمان داشته باشيم با اتحاد و يكدلي و با تأكيد بر اصل بهبود مستمر مي­توانيم گام­هاي مؤثري در پيشبرد اهداف حال و آينده سازمان برداريم.
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^