وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English


جهت  مشاهده مطالب اين صفحه به ترتيب زير عمل نماييد:

1-     بر روي گزينه "ورود كاربران " در بالاي "صفحه اصلي " كليك كنيد.

2-     بر روي كزينه Continue to this website (not recommended) كليك كنيد.

3-     "شمار پرسنلي "خود را به عنوان "شناسه كاربري "وارد كنيد.

4-     "شماره ملي" خود را به عنوان"رمز عبور" وارد كنيد.

5-     بر روي گزينه "ورود" كليك كنيد.

      چنانچه شماره ملي شما با صفر شروع مي شود از وارد نمودن آن خودداري نماييد.
از وارد نمودن خط تيره در شماره پرسنلي و شماره ملي خودداري نماييد.