فايل ها
اسکریپت اصلاحی
فایل جدید به روز رسانی عملکرد بودجه استان (Sp1.28) بابت صورتحساب عملکرد بودجه سال 1395
فایل جدید به روز رسانی عملکرد بودجه استان (Sp1.27) بابت صورتحساب اصلاحیه عملکرد بودجه سال 1394
فایل جدید به روز رسانی عملکرد بودجه استان (Sp1.25) بابت صورتحساب اصلاحیه عملکرد بودجه سال 1393
فایل جدید به روز رسانی عملکرد بودجه استان (Sp1.23) بابت صورتحساب اصلاحیه عملکرد بودجه سال 1392و اطلاعات پایه سال 1393
اسکریپت
فایل جدید به روز رسانی عملکرد بودجه استان (Sp1.22 ) بابت صورتحساب عملکرد بودجه سال 1392
فایل جدید به روز رسانی عملکرد بودجه استان (SP1.21)بابت اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه سال 1391 و سنوات قبل
فايل جديد اصلاحيه به روز رساني سامانه صورتحساب عملكرد بودجه استان (SP1.07) - پيرو نامه شماره 93658/3164/54 مورخ 24/5/1389، Servicepack اصلاحي نرم افزار سامانه صورت حساب عملكرد بودجه كل كشور از اين لينك قابل دريافت است.
فايل جديد اصلاحيه به روز رساني سامانه صورتحساب عملكرد بودجه استان (SP1.06)
فايل جديد اصلاحيه به روز رساني سامانه صورتحساب عملكرد بودجه استان (SP1.05)
فايل جديد به روز رساني سامانه صورتحساب عملكرد بودجه استان (SP1.04) حاوي راهنماي نصب
راهنماي نصب
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^