...
بخشنامه ها
اطلاعیه شماره 1 در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی موارد ضروری (مورخ 22/1/1395)
موارد عدم مصداق شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد استانها سال 1393 (پیرو)
موارد عدم مصداق شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد استانها سال 1393
شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سطح ملي سال 1392 و 1393
شاخص هاي اختصاصي برش استاني ادارات كل گمرك جمهوري اسلامي ايران سال 1392
شاخص هاي اختصاصي برش استاني ادارات كل امور مالياتي سال 1392
شاخص هاي اختصاصي برش استاني ادارات كل امور اقتصادي و دارايي سال 1392
بخشنامه و شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 1392
بخشنامه شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1392 و 1393
درخواست شاخص هاي اختصاصي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي ارزيابي عملكرد سال 92
درخواست برش استاني شاخص هاي اختصاصي پيشنهادي سال 1392
استعلام نتايج ارزيابي عملكرد سال 1391 استانها
شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 1391 دستگاههاي اجرايي
ابلاغ بخشنامه اختصاصي برش استاني 91
شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1391 دستگاههاي اجرايي سطح ملي
شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال1391 دستگاههاي اجرايي سطح استاني
ابلاغ بخشنامه شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1391 دستگاههاي اجرايي كشور سطح ملي
ابلاغ بخشنامه شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1391 دستگاههاي اجرايي استان
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir