پرسشهاي متداول
سهام عدالت
اقتصاد و سرمایه گذاری
معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان:
معاونت توسعه مدیریت و منابع:
سوالات یارانه ای
سوال2- آیا برای دریافت یارانه توسط سرپرست خانوار باید حساب بانکی جدیدی تحت عنوان یارانه توسط سرپرست خانوار باز شود؟
  • 1394/2/1 سه‌شنبه
    سوال2- آیا برای دریافت یارانه توسط سرپرست خانوار باید حساب بانکی جدیدی تحت عنوان یارانه توسط سرپرست خانوار باز شود؟
سوال1- قانون هدفمند کردن یارانه از چه تاریخی اجراء خواهد شد؟
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^