...
فرم ارتباط با رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

جهت ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات قسمت زیر را پر نمایید.

توضیحات

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
* تاریخ:
متن پیام:
کد امنیتی
 
 
امتیاز دهی
 
 

آدرس پستی: میدان امام خمینی، خیابان باب همایون، خیابان صور اسرافیل، وزارت امور اقتصادی و دارایی، طبقه پنجم- مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

تلفن: 39933250 - 33967203

نمابر: 33967205

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir