نام پرسش و پاسخ

نام و نام خانوادگی
سوال
دستگاه اجرایی یا استان
پست سازمانی
شماره تماس
ایمیل
تاریخ
 
امتیاز دهی
 
 

پرسش و پاسخ
* پاسخ را در منوی پرسش و پاسخ نظام حسابداری مشاهده فرمایید.
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^