...
فرم ورود اطلاعات قوانین و مقررات مخل کسب و کار ویژه عموم

اطلاعات اولیه
* نام قانون/مقرره:
* شماره ماده و تبصره:
* متن ماده و تبصره :
لطفا فایل کامل قانون مورد بحث را اینجا بارگذاری نمایید.
علل اخلال
مخل بودن ماده یا تبصره ای که در بالا به آن اشاره کردید ناشی از کدام یک از موارد زیر است؟ (امکان انتخاب بیش از یک گزینه وجود دارد)
یعنی حکم بیان شده کلی، و فاقد صراحت و روشنی کافی است، به طوری که قابلیت اجرا ندارد و یا اجرای آن منجر به هرج و مرج می شود.
یعنی واژگان استفاده شده دارای معانی متعددی هستند که امکان برداشتهای متفاوتی از موضوع یا حکم بیان شده را ایجاد میکنند.
یعنی در خصوص یک موضوع، دو حکم قانونی وجود دارد که ضد هم هستند، بطوری که جمع بین آنها مقدور نیست و وجود یکی، مانع اجرای دیگری است.
یعنی درخصوص یک موضوع، دو قانون وجود دارد که احکام متفاوتی در آنها بیان شده و بخشی از آنها با هم هم پوشانی دارند، بطوری که تشخیص اینکه تکلیف نهایی چیست، دشوار یا غیر ممکن است.
یعنی قانون مربوط به یک موضوع، برخی از جنبه های موضوع را نادیده گرفته است.
یعنی قانون صریح است و اجرا می شود، لیکن با توجه به شرایط اقتصادی روز، مزاحم کسب و کار است و نیازمند تغییر است.
* توضیح تشریحی علت اخلال
اصلاح قانون
به نظر شما چه دستگاهی متولی اصلاح این قانون است؟
متن پیشنهادی اصلاحیه
زمان ثبت
تهران، پاسداران، خیابان شهید حجت سوری، بعد از احتشامیه، پلاک 31، معاونت امور اقتصادی، دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کدپستی 1944841441 تلفن 22580401