پیوندها

10اسفند
فايلها
نسخه دوم-کتاب اکو اقتصاد درياي گيلان (3)..pdf 5.82 MB
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : گیلان
22شهریور
فايلها
تحليل اقتصادي استان گيلان در سال 1392.pdf 4.91 MB
5خرداد
نقشه راه -برنامه راه-برنامه پنج ساله مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی گیلان(1398-1394)

فايلها
نهايي1 .pdf 7.45 MB
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^