وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
فرم مخصوص رسیدگی به شکایات،مسائل و مشکلات سرمایه گذاران داخلی و خارجی

مشخصات پروژه
عنوان طرح یا پروژه :
زمینه فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی
محصولات عمده تولیدی :
ظرفیت تولید سالانه:
آیا محصولات /خدمات جنبه صادراتی دارند؟
طول دوره اجرای پروژه : ( برای سرمایه گذاریهای جدید)سال شروع و سال خاتمه
کل سرمایه گذاری مورد نیاز (میلیون ریال)
کل سرمایه گذاری مورد نیاز(دلار)
میزان آورده متقاضی(ریال)
میزان تسهیلات بانکی(ریال)
تعداد اشتغال(مستقیم) نفر
تعداد اشتغال(غیر مستقیم) نفر
محل دقیق اجرای طرح:
آیا طرح با مشارکت سرمایه گذار داخلی/خارجی اجرا می شود:
میزان مشارکت سرمایه گذار داخلی/خارجی چند درصد می باشد؟
نوع مشارکت شریک خارجی:
چنانچه طرح با مشارکت سرمایه گذار خارجی اجرا می شود
شماره مجوزسرمایه گذاری خارجی:
تاریخ مجوزسرمایه گذاری خارجی:
نام کشورمبدأ ورود سرمایه:
حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب طرح(دلار) نقدی
حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب طرح(دلار) غیر نقدی
مساحت زمین محل اجرای طرح(مترمربع)
آیا طرح دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی می باشد؟
نام شرکت:
شماره ثبت شرکت:
سال تاسیس: نوع شرکت (سهامی عام،سهامی خاص یا تعاونی)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل:
زمینه فعالیت شرکت:
آدرس شرکت:
کد پستی:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:
عنوان مشکل
عنوان مشکل
مشکل مربوط به کدام دستگاه می باشد؟
مشکل مربوط به کدام دستگاه می باشد
توضیحات و سوابق
توضیحات
تمامی سوابق،مدارک و مکاتبات انجام شده جهت اجرای طرح پیوست شود.
تاریخ
 
امتیاز دهی